TJÄNSTEOMRÅDEN

Bevaka och hantera din framtida affär!

Med BIMCOMs tjänst bevakning och beslutsunderlag kan ni som kund snabbt avgöra vilka affärer ni ska lämna anbud på och vilka ni ska avstå ifrån

Vi lär känna er som kund och de tjänster/produkter som ni tillhandahåller. 

Bevakningen är både via en traditionell bevakningstjänst och manuell. Vi gör manuella sökningar för er då den traditionella automatiska tjänsten inte alltid fångar upp alla potentiella upphandlingar.

Vi presenterar upp till fyra upphandlingarna till er per månad löpande med fokus på hur ni ska gå tillväga, rekommendationer och överlämning av underlag.

Fast pris per månad: 12 500 kr

Kom igång med ditt anbudsarbete!

Genom kartläggning, workshop och analys gör vi ett gemensamt arbete för att ta reda på vad som krävs för er att lämna anbud till offentlig sektor

 • Vi modererar en workshop för att kartlägga era USP:ar och identifiera potentiella utmaningar för att lämna anbud
 • Utifrån erfarenhetsutbytet föreslår vi några särskilda offentliga kunder att titta närmare på
 • Utifrån de insikter vi fått från vår gemensamma workshop analyserar vi upp till 8 olika upphandlingar för att kartlägga följande:
  • Konkurrenter
  • Prisläge
  • Referenskrav
  • Vanligt förekommande skallkrav för er bransch
  • Överenskomna punkter

Utifrån vår workshop och marknadsanalys skapar vi ett förslag med rekommendationer till vilka offentliga kunder och typer av affärer som bör prioriteras för era förutsättningar

Vi presenterar slutresultatet till er med fokus på hur ni ska gå tillväga och ni får allt underlag som vi utgått från

Fast pris: 55 000 kr

Professionell rådgivning

Få personlig rådgiving från experter inom försäljning till offentlig sektor. 

Vi läser igenom ditt anbud och kommer med input utifrån upphandlingsdokumenten och ert anbudssvar. 

Denna tjänst är en sista kvalitetssäkring för att säkerställa att man inte missat något.

Inför att en upphandling publiceras finns det flera saker som bör göras som det inte alltid finns tid för. Där kan vi stötta upp med råd och tidigare erfarenheter över vilka analyser som kan tänkas behövas.

Vi erbjuder självklart även rådgivning under själva anbudsprocessen.

En klassisk sista minuten hjälp när deadline är runt hörnet och du försöker få ihop allt inför inlämning. 

Här kan du läsa om erbjudandet.

En kvanitativ analys hjälper er som behöver göra mer djuplodande analyser. Vi rekommenderar det för de som ska utöka sitt erbjudande och/eller de som vanligtvis hamnar dyrt i t.ex. prissättning.

Hyr din Bid Manager!

Det kan finnas olika anledningar till varför man behöver ta in en extern Bid Manager. Det kan vara allt från kapacitetsbrist eller på grund av oplanerad frånvaro.  Oavsett anledning finns vi här för dig!

Vi utgår från anbudsprocessen när vi jobbar och här nedan illustrerar vi en metod som vi jobbar efter. 

Som vanligt är det bättre att komma in i processen innan ett anbud publiceras, men vi arbetar enligt de förutsättningarna som råder.

Vecka 1
Uppstartsmöte
Sammanfattning av upphandling och kartläggning
Vecka 1-2
Genomgång och fördelning av uppgifter
Vecka 3
Uppföljning av uppgifter samt löpande rådgivning
Vecka 4
Anbudsinlämning

Vill du redan nu ha hjälp med något eller undrar över något? Kontakta oss!