HUR FUNKAR OFFENTLIG UPPHANDLING?

Här har vi försökt att illustrera med en tidslinje men hur en offentlig upphandling går till i tre steg.

Som ni också kan se finns det flera fördelar med att jobba med ett anbud innan ett förfrågningsunderlag publiceras.