SUSTEMA

Bli bättre!

Ta hjälp av våra experter i miljö och hållbarhet för att se till att ditt företag håller mot kraven! Skapa effektiva ledningssystem eller ISO-certifiera ditt företag för att komma några steg närmare din vinst!

MEDLEMMAR TILL BIMCOM FÅR ALLTID 5 % RABATT HOS SUSTEMA!

VÄGEN TILL ISO-CERTIFERING

Exempel företag 40 anställda, tjänstesektorn: ca 90 tkr/standard

MILJÖDIPLOMERING

Exempel företag 40 anställda, tjänstesektorn: ca 50 tkr (från ca 15 tkr/år år 2 och framåt)

KVALITETSDIPLOMERING

Exempel företag 40 anställda, tjänstesektorn: ca 65 tkr (från ca 15 tkr/år år 2 och framåt)