Tre snabba om bevakningstjänster med David Heibrandt

  • Inläggsförfattare:
Du har bevakningsuppdrag idag till flera olika kunder, hur tycker du det funkar?

Det funkar bra. Det är en kostnadseffektiv lösning framförallt för de kunder som har en snäv selekteringsprocess gällande vilka anbud de lämnar på. Om man inte lämnar mer än något enstaka anbud i månaden är det ofta både dyrare och sämre att låta en person som inte jobbar heltid som Bid Manager att sköta det. Att läsa anbud och snabbt se vad som är viktigt är något man lär sig och blir bättre på över tid.

Jag har också haft såna här uppdrag som en interimslösning medan ett företag letar efter en ny Bid Manager. Då blir det ett större uppdrag men det är ett bra sätt att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna innan en ny person är på plats. Alternativkostnaden för att missa affärer på grund av bristande bevakning är mycket dyrare än att ta in en konsult.

Innan du blev konsult så jobbade du som Bid Manager, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att bevaka åt flera olika organisationer contra att vara anställd och ha en löpande bevakning?

Skillnaden ligger framförallt i uppstartsfasen. Alla företag har olika system och rutiner för rapportering så det är viktigt att ha en öppen och snabb dialog i uppstartsfasen. När jag kommer in som konsult har jag lika mycket att lära mig som en nyanställd. Men det måste gå mycket snabbare. Därför har vi utvecklat en metod för att snabbt sätta sig in i en organisations förutsättningar. För att kunna göra en bra selektering behöver jag också förstå företaget:

  • Vad är gränssättande gällande krav på teknik, referensprojekt med mera?
  • Vilken typ av volym på uppdrag är det som eftersöks?
  • Hur jobbar företaget med prissättning i anbud?
Hur har reaktionerna varit från dina kunder?

Mina kunder uppskattar att ha den här tjänsten. De kan känna sig trygga med att jag identifierar intressanta anbud och gör en snabb sammanfattning av dem som de kan använda som internt beslutsunderlag. Kundnöjdheten ökar naturligt över tid när vi lär känna varandra. Det krävs mer arbete i början men när jag kommit in i ett företags “interna liv” enligt ovan behöver vi sällan ha mycket kontakt mer än gällande skarpa och intressanta projekt.


Låter våra bevakningstjänster som något för dig?