Varför ska man ge sig in i affärer till offentlig sektor?

Är du ett företag som inte tidigare lämnat anbud till offentlig sektor och vill komma igång? 

Kul! Det tycker vi absolut att du ska göra, offentliga upphandlingar behöver mer konkurrens och sunda företag med bra lösningar tycker vi ska offentlig sektor ska få ta del av!

Vi listat några fördelar med försäljning till offentlig sektor:

  • Offentlig sektor är inte så konjunkturkänslig, vilket gör att du kan balansera andra affärer som är mer konjunkturkänsliga med offentliga affärer

  • Det finns stora möjligheter till tillväxt då det allt som oftast rör sig om hög volym

  • Det är en relativt stabil och förutsägbar kund, självklart kan regeringsbeslut påverka branschen, men allt som oftast löper avtalen på i 4 år

  • Varför inte göra offentlig sektor bättre genom era erbjudanden?

Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster för 706 miljarder kronor enligt Upphandlingsmyndighetens rapport (2017). Hälften av alla inkomna anbud till offentlig sektor var från företag som är micro- eller småföretag under 2019. 

Tycker du som många andra att det är byråkratiskt eller administrativt tungt att arbeta med anbud? Du är inte ensam! Vi samlat på oss kunskap och lagt upp den, tillgänglig för dig som medlem för att du ska få de bästa förutsättningar för att utforma ett vinnande anbud – oavsett om du är företagare eller Bid Manager.