SAMARBETA MED ANDRA FÖR ATT VINNA!

Ibland behöver man samarbete med andra för att vinna! 

Det finns i huvudsak två olika sätt att uppfylla kraven som ställs i ett förfrågningsunderlag (FFU) och det är dels genom underleverantör och dels genom åberopande av annan företags kapacitet.

Logga in för att ta del av hela innehållet