HITTA RÄTT KUND

Bedöm vilka kunder som är aktuella för just ditt företag genom fem steg:

  1. Utgå från en tes t.ex. att kommuner med x antal invånare är potentiella kunder 

  2. Överväg distansen till kunden (om det spelar någon roll)

  3. Begär ut tidigare förfrågningsunderlag (FFU)

  4. Begär ut nuvarande kontrakt

  5. Analysera underlagen

Logga in för att ta del av hela innehållet