HAR DU VUNNIT? HOPPAS!

Vad ska du göra efter att du fått ett tilldelningsbeslut?​

  • Läsa igenom tilldelningsbeslutet noga

  • Begär ut mer information om det behövs

  • Begär ut konkurrenternas anbud

  • Håll koll på när avtalsspärren löper ut

Logga in för att ta del av hela innehållet