FEL I TILLDELNINGSBESLUTET

Vad du kan göra om du hittat fel i ett tilldelningsbeslut

Ett alternativ till överklaga är att efterfråga rättning av UM:s tilldelningsbeslut. En UM behöver inte stå fast vid sitt beslut utan är fri att ändra sitt beslut. 

Logga in för att ta del av hela innehållet