VILKA VI ÄR

BIMCOM finns till för att hjälpa företag vinna offentliga upphandlingar. Vi skapade denna plattform då vi har arbetat med att hjälpa företag på konsultbasis med att skapa vinnande anbud. Mot bakgrund av det såg vi att utmaningarna företag har är återkommande. Vårt mål är nämligen att företag som har en bra lösning ska kunna erbjuda den till offentlig sektor utan att fastna i en massa byråkratiskt krångel. 

Vi tänkte därför att vi kan hjälpa fler utan att det ska behöva dra iväg i flera konsulttimmar. Vi samlade vår erfarenhet och kunskap för att skapade ett generiskt material som fler företag kan ta del av. 

Grundaren till BIMCOM är Elin Sobczak som har en bakgrund inom inköp & upphandling i offentlig sektor och är även grundaren till konsultbolaget Sobczak and Partners.