CHECKLISTA FÖR KONTROLL AV TILLDELNINGSBESLUT

Oftast brukar UM publicera dvs skicka ut tilldelning och utvärderingsprotokoll samtidigt. UM publicerar det oftast genom att skicka ut det till kontaktpersonen för anbudet och/eller den som är kopplad till systemet där anbudet lämnades in.

Vissa UM väljer att berätta om hela processen för hur man arbetat sig igenom upphandlingen, andra publicerar bara resultatet av upphandlingen. 

Logga in för att ta del av hela innehållet