BEGÄR UT TIDIGARE ANBUD OCH AVTAL

I flera sammanhang har man behov av att få tag på tidigare anbud och avtal. Det kan vara för att ta reda på vad och hur UM köper idag samt hur mycket de betalar för det. 

Rent formellt heter det “Begäran om att få ta del av allmän handling”. Det är nämligen så att det mesta som offentlig sektor gör är offentligt vilket innebär att du kan ta del av informationen. 

Logga in för att ta del av hela innehållet