ÄR DU RÄTT LEVERANTÖR?

Här hittar du vanliga krav som ställs på dig som leverantör. Det kallas även för kvalificeringskrav. De flesta upphandlingarna är utformade genom att man skiljer på krav på leverantören och krav på produkt/tjänst (kallas även kravspecifikation). 
Rent processmässigt godkänner en upphandlande myndighet (UM) dig som leverantör och därefter kontrollerar en UM dina svar på kraven på produkten/tjänsten.

Logga in för att ta del av hela innehållet